Sommerleir 2018

Barn som har en forelder med demens opplever ofte utrygghet og utfordringer ved de endringene dette medfører for familien. Den friske forelderen kan oppleve at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon som skal gis og hvordan barnet kan få best mulig støtte.

Aldring og helse arrangerer sommerleir for barn under 18 år, der barnet deltar sammen med den friske forelderen eller en annen omsorgsperson.

Sommerleiren i 2018 arrangeres på Færder leirsted på Østre Bolærne i Vestfold 5.-8. juli.

Målsettingen med leiren er at deltakerne skal møte andre i liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha det gøy sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner samt aktivitetsledere med erfaring som ung pårørende. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

Les mer om sommerleiren her

Påmeldingsskjema finner du her

Er det noe du lurer på, som du ikke finner svar på her? Kontakt oss på sommerleir@aldringoghelse.no.

Les om sommerleir 2017 her