Trenger du noen å snakke med?

At mamma eller pappa får en demenssykdom, kan oppleves som veldig vanskelig. Det er naturlig å reagere med sterke følelser, og vanlige reaksjoner kan være:

  • Flauhet over hva mamma eller pappa kan si eller gjøre
  • Sinne over urettferdig behandling
  • Utrygghet
  • Sorg over at mamma eller pappa ikke er den samme som før.
  • Frykt for at mamma eller pappa kan bli sint.
  • Skyldfølelse

Ikke alle reagerer likt. For noen blir situasjonen så vanskelig at de trekker seg unna – de ønsker å huske personen som frisk. Andre tar på seg for stort ansvar. Det er viktig at du snakker med en voksen om dette.

Har du en mamma eller pappa med demens, og trenger noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med en av disse:

Demenslinjen

Tlf: 23 12 00 40
Epost: demenslinjen@nasjonalforeningen.no
Trenger du noen å snakke med? Vi på Demenslinjen snakker gjerne med deg!
Haster det å snakke med noen? Ring Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. Den er åpen på helligdager, og det er gratis å ringe.

Kors på halsen

Røde kors. Dette er en tjeneste hvor du kan spørre om det meste. Det er godt trente frivillige som tar telefonen, og de har taushetsplikt om det du forteller.

Barneombudet

I barneombudet har de også andre tilbud til barn og unge som har det vanskelig hjemme.