Sommerleir

Barn som har en forelder med demens opplever ofte utrygghet og utfordringer ved de endringene dette medfører for familien. Den friske forelderen kan oppleve at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon som skal gis og hvordan barnet kan få best mulig støtte.

Aldring og helse arrangerer sommerleir for deg under 18 år, som har en mamma eller pappa med demens. Leiren er landsdekkende og du deltar sammen med den friske forelderen din eller en annen omsorgsperson.

Målet med leiren er at dere skal møte andre familier i samme situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha det gøy sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter dere fagpersoner og aktivitetsledere med erfaring som ung pårørende. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

I 2020 ble sommerleiren arrangert på Sole Gjestegård i Viken med 22 barn/ungdom og 18 foreldre. Det var gode tilbakemeldinger på både undervisning, aktiviteter og fellesskap med andre.

Leiren ble arrangert på Sole Gjestegård i Krødsherad kommune i Viken i 2021.

Er det noe du lurer på, som du ikke finner svar på her? Kontakt oss på sommerleir@aldringoghelse.no.

For mer informasjon om sommerleiren se her

Sommerleir administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.